Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jak uzyskać licencję na taksówkę?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Licencja na taksówkę upoważnia do legalnego przewozu osób taksówką. Zdobyte uprawnienie może obowiązywać wyłącznie na obszarze jednej gminy, gmin sąsiadujących lub na terenie Warszawy. Koszt wydania licencji uzależniony jest przede wszystkim od czasu oraz obszaru jej obowiązywania.

Warunki konieczne do uzyskania licencji

Jednym z głównych warunków, które trzeba spełnić, aby uzyskać licencję na taksówkę to ukończenie 21 lat oraz niekaralność. Kandydat musi posiadać także aktualne prawo jazdy kat. B. Osoba, która chce wyrobić taką licencję musi złożyć do właściwego urzędu gminy odpowiedni wniosek o jej udzielenie wraz z niezbędnymi załącznikami. Musi także przedstawić dowód wniesienia opłaty za jej wydanie. Do takiego wniosku kandydat dołącza także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nadaniu NIP i REGON, o ukończeniu odpowiedniego szkolenia, a także badania lekarskie i psychologiczne.

Konieczne jest także przedstawienie kopii świadectwa legalizacji taksometru i dokumentu poświadczającego dopuszczenie pojazdu do ruchu z adnotacją „taksówka osobowa”. Jeśli w trakcie tego procesu okaże się, że w złożonej dokumentacji są błędy lub braki można je uzupełnić w ciągu 7 dni od uzyskania tej informacji. Trzeba pamiętać, że każda licencja wydawana jest na konkretny pojazd. Jeśli planujemy prowadzić przewóz osób pojazdem, jakim jest taksówka Rzeszów jest jednym z miast, w którym można prowadzić taką działalność, ponieważ mieszkańcy i turyści chętnie korzystają z jej usług.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*