Kiedy komornik przejmie mienie?

Kiedy komornik przejmie mienie?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Postępowanie komornicze przed sądem rozpoczyna się, gdy firma windykacyjna czy wierzyciel nie są w stanie ściągnąć od dłużnika należności. Dopiero gdy proces zostanie zakończony, zostaje wydany wyrok w formie nakazu zapłaty określonej kwoty. Jest to również moment, w którym komornik może rozpocząć postępowanie egzekucyjne. 

Kompetencje komornicze w polskim prawie

Gdy zakończone zostaje postępowanie egzekucyjne przed sądem, nie ma już możliwości negocjacji warunków spłaty. Komornik sięga po rozwiązania, które możliwie najszybciej pozwolą odzyskać należność pieniężną. Zwykle polega to na potrącaniu określonych kwot z rachunku bankowego dłużnika lub spieniężenie jego majątku. Jeśli nie dojdzie do porozumienia z wierzycielem (w celu rozłożenia spłaty na raty, odroczenia płatności) i sprawa trafi do sądu, wówczas nie może być mowy o polubownym zakończeniu „sporu”.

Warto przy tym podkreślić, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym i jako taki realizuje wyłącznie postanowienie sądu. Jakiekolwiek negocjacje z nim nie mają więc sensu, bo nie rodzą skutków prawnych. Jego kompetencje są bardzo szerokie, co daje dość dużą swobodę działania. Przejąć mienie może właściwie w każdej sytuacji, o każdej porze dnia i nocy i nie będzie to stanowić zakłócenia miru domowego. Jeżeli nie zostanie on wpuszczony do środka, a więc uniemożliwi mu się wykonywanie czynności egzekucyjnych, wówczas może zwrócić się o pomoc do policji, a koszty tej interwencji będzie musiał pokryć dłużnik. Należy przy tym podkreślić, że całkowite koszty należności zostają powiększone o odsetki i koszty egzekucyjne (25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Komornik sądowy Piaseczno i całe województwo mazowieckie obsługujący (a także na pozostałym terenie Polski) może odstąpić od egzekucji w sytuacji, gdy dłużnik:

– nie jest zatrudniony na stałe,

– pobiera minimalną pensję za wykonywaną pracę,

– nie pobiera emerytury ani renty,

– nie posiada wartościowych ruchomości i nieruchomości,

– nie posiada środków na rachunku bankowym.

Funkcjonariusz ten bardzo szeroki zakres kompetencji i dużą swobodę działania. Jednocześnie po rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego nie można z nim negocjować warunków spłaty. Aby więc uniknąć dodatkowych kosztów i stresujących kontaktów z tym funkcjonariuszem publicznym, rozłożenie kwoty należności na raty należy negocjować z firmą windykacyjną lub wierzycielem, zanim sprawa trafi do sądu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*